Zamknij
Zamknij
Kapital ludzki

Cykl szkoleń podnoszących kompetencje pracowników Urzędu Miasta Bełchatowa z wykorzystaniem nowoczesnych metod edukacyjnych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

Rezultaty

Zaplanowane rezultaty

Rezultatem projektu będzie przeszkolenie 173 pracowników Urzędu Miasta Bełchatowa, w tym:

 1. uzyskanie 460 certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniach tradycyjnych (T);
 2. uzyskanie 1015 certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniach realizowanych metodą blended learning (BL);
 3. uzyskanie 29 świadectw potwierdzających udział w szkoleniach językowych;
 4. skrócenie czasu rejestracji działalności gospodarczej do 7 dni.

Realizacja projektu przyczyni się również do:

Rezultaty projektu podlegać będą badaniu ewaluacyjnemu w trakcie trwania projektu, co pozwoli dokonać korekt i dostosowania działań do zmieniających się okoliczności. W tym celu uczestnicy projektu wypełniają ankiety w trakcie trwania projektu, które będą służyć ocenie jakości szkoleń. Po zakończonym projekcie nastąpi podsumowanie i ocena działań. Przeprowadzone zostaną ankiety zbiorcze dla beneficjentów ostatecznych, w których ocenią cały projekt oraz poszczególne etapy działań i wiedzę, którą zdobyli podczas szkoleń.


Dotychczas osiągnięte rezultaty
 1. Uzyskanie 166 certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu „Przygotowanie do społeczeństwa informacyjnego” (T)
 2. Uzyskanie 38 certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu „Doskonalenie umiejętności w zakresie przeprowadzenia oceny pracowniczej” (T)
 3. Uzyskanie 66 certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu „Planowanie strategiczne” (BL)
 4. Uzyskanie 30 certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu „Metody badawcze, techniki pomiaru wskaźników” (T)
 5. Uzyskanie 42 certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu „Zamówienia publiczne” (BL)
 6. Uzyskanie 166 certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu „Profesjonalna obsługa klienta” (BL)
 7. Uzyskanie 166 certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu „Profesjonalne zarządzanie czasem” (BL)
 8. Uzyskanie 40 certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu „Profesjonalne zarządzanie zespołem” (BL)
 9. Uzyskanie 10 certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu „Realizacja zadań publicznych przez podmioty zewnętrzne - ustawy”(T)
 10. Uzyskanie 60 certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu „Strategia i taktyka negocjacji” (BL)
 11. Uzyskanie 50 certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu „Zarządzanie projektem” (T)
 12. Uzyskanie 48 certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu „Public Relations” (BL)
 13. Uzyskanie 118 certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu „Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce” (BL)
 14. Uzyskanie 53 certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu „Finanse publiczne” (BL)
 15. Uzyskanie 10 certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu „Prawo pracy w praktyce
  z uwzględnieniem prawa oświatowego” (T)
 16. Uzyskanie 25 certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu „Rachunkowość budżetowa” (T)
 17. Uzyskanie 25 certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu „Prawo budowlane” (T)
 18. Uzyskanie 53 certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu „Informacja publiczna, ochrona danych osobowych” (BL)
 19. Uzyskanie 15 certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu „Windykacja zaległości podatkowych i cywilnoprawnych” (T)
 20. Uzyskanie 118 certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu „Rozwój kompetencji osobowościowych” (BL)
 21. Uzyskanie 165 certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu „Doskonalenie zarządzania procesowego SZJ” (BL)
 22. Uzyskanie 40 certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu „Zarządzanie zmianą w organizacji” (T)
 23. Uzyskanie 40 certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu „Zarządzanie przez cele” (T)
 24. Uzyskanie 46 certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu „Zarządzanie wiedzą w nowoczesnej organizacji” (BL)
 25. Uzyskanie 14 certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu „Doskonalenie umiejętności audytorów wewnętrznych SZJ
  wg norm PN-EN ISO 9001:2001” (T)
 26. Uzyskanie 68 certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu „E-urząd - wizerunek organizacji w internecie” (T)
 27. Uzyskanie 63 certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu „Metody wyboru i oceny wewnętrznej inicjatyw projektowych jako mechanizm wspierania działalności strategicznej Urzędu Miasta” (T)

Szkolenia tradycyjne (T)

Nazwa szkolenia Liczba certyfikatów Procent realizacji wskaźnika rezultatu dla całego projektu (460 certyfikatów)
Przygotowanie do społeczeństwa informacyjnego 166
36,09%
Doskonalenie umiejętności w zakresie przeprowadzenia oceny pracowniczej 38
44,35%
Metody badawcze, techniki pomiaru wskaźników 30
50,87%
Realizacja zadań publicznych przez podmioty zewnętrzne - ustawy 10
53,04%
Zarządzanie projektem 50
63,91%
Rachunkowość budżetowa 25
69,35%
Prawo pracy w praktyce z uwzględnieniem prawa oświatowego 10
71,52%
Prawo budowlane 25
76,96%
Windykacja zaległości podatkowych i cywilnoprawnych 15
80,22%
Zarządzanie zmianą w organizacji 40
88,91%
Zarządzanie przez cele 40
97,61%
Doskonalenie umiejętności audytorów wewnętrznych SZJ wg norm PN-EN ISO 9001:2001 14
100,65%
E-urząd - wizerunek organizacji w internecie 68
115,43%
Metody wyboru i oceny wewnętrznej inicjatyw projektowych jako mechanizm wspierania działalności strategicznej Urzędu Miasta 63
129,13

Szkolenia realizowane metodą blended learning (BL)

Nazwa szkolenia Liczba certyfikatów Procent realizacji wskaźnika rezultatu dla całego projektu (1015 certyfikatów)
Planowanie strategiczne 66
 
6,50%
Zamówienia publiczne 42
22,86%
Profesjonalna obsługa klienta 166
27,00%
Profesjonalne zarządzanie czasem 166
43,35%
Profesjonalne zarządzanie zespołem 40
47,29%
Strategia i taktyka negocjacji 60
53,20%
Public Relations 48
57,93%
Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce 118
69,56%
Finanse publiczne 53
74,78%
Informacja publiczna, ochrona danych osobowych 53
80%
Rozwój kompetencji osobowościowych 118
91,63%
Doskonalenie zarządzania procesowego SZJ 165
107,88%
Zarządzanie wiedzą w nowoczesnej organizacji 46
112,41%