Zamknij
Zamknij
Kapital ludzki

Cykl szkoleń podnoszących kompetencje pracowników Urzędu Miasta Bełchatowa z wykorzystaniem nowoczesnych metod edukacyjnych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

O projekcie

Projekt "Profesjonalny urzędnik - nowoczesna administracja. Cykl szkoleń podnoszących kompetencje pracowników Urzędu Miasta Bełchatowa z wykorzystaniem nowoczesnych metod edukacyjnych" to przedsięwzięcie, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Poddziałanie 5.2.1 "Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej".

Projekt realizowany jest przez Miasto Bełchatów (Koordynator Projektu) oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie (Partner Projektu). Ze strony SGH w projekcie uczestniczy Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej www.cren.pl.

Program zakłada kompleksowe przeszkolenie 173 pracowników Urzędu dzięki realizacji 26 szkoleń prowadzonych przez Partnera Projektu, Szkołę Główną Handlową w Warszawie metodą tradycyjną oraz blended learning. Kursy obejmą m.in. zagadnienia profesjonalnej obsługi klienta, zarządzania czasem, przeprowadzania oceny pracowniczej, zarządzania wiedzą, a także rachunkowości budżetowej, finansów publicznych, audytu wewnętrznego, zamówień publicznych i prawa pracy. Dodatkowo, dla uczestników projektu organizowane będą szkolenia językowe.

Czas trwania projektu: 1.10.2008 r. - 31.12.2010 r.