Zamknij
Zamknij
Kapital ludzki

Cykl szkoleń podnoszących kompetencje pracowników Urzędu Miasta Bełchatowa z wykorzystaniem nowoczesnych metod edukacyjnych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

Galerie

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z galeriami zdjęć z najważniejszych wydarzeń Projektu.

Uroczystość podpisania umowy partnerskiej Galeria 2 Galeria 3
Uroczystość podpisania umowy partnerskiej Szkolenie „Przygotowanie do społeczeństwa informacyjnego” Szkolenie „Doskonalenie umiejętności w zakresie przeprowadzenia oceny pracowniczej”
Galeria 4 Galeria 5 Galeria 6
Szkolenie „Planowanie strategiczne” Szkolenie „Metody badawcze, techniki pomiaru wskaźników” Szkolenie „Profesjonalna obsługa klienta”
Galeria 7 Galeria 8 Galeria 9
Szkolenie
„Zamówienia publiczne”
Szkolenie „Profesjonalne zarządzanie czasem” Szkolenie „Profesjonalne zarządzanie zespołem”
Galeria testy Galeria testy Galeria testy
Realizacja testów wstępnych Szkolenie „Realizacja zadań publicznych przez podmioty zewnętrzne - ustawy” Szkolenie „Zarządzanie projektem”
Galeria testy Galeria testy Galeria testy
Szkolenie „Strategia i taktyka negocjacji” Szkolenie „Public Relations” Szkolenie „Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce”
Finanse publiczne Prawo pracy w praktyce Galeria testy
Szkolenie „Finanse publiczne” Szkolenie „Prawo pracy w praktyce” Realizacja testów wstępnych
Rachunkowość budżetowa Prawo budowlane Informacja publiczna, ochrona danych osobowych
Szkolenie „Rachunkowość budżetowa” Szkolenie „Prawo budowlane” Szkolenie „Informacja publiczna, ochrona danych osobowych”
Windykacja zaległości podatkowych i cywilnoprawnych Rozwój kompetencji osobowościowych Galeria testy
Szkolenie „Windykacja zaległości podatkowych i cywilnoprawnych” Szkolenie „Rozwój kompetencji osobowościowych” Realizacja testów wstępnych
Doskonalenie zarządzania procesowego SZJ Zarządzanie zmianą w nowoczesnej organizacji Zarządzanie przez cele
Szkolenie „Doskonalenie zarządzania procesowego SZJ” Szkolenie „Zarządzanie zmianą w organizacji” Szkolenie „Zarządzanie przez cele”
Zarządzanie zmianą w nowoczesnej organizacji Doskonalenie umiejętności audytorów wewnętrznych SZJ wg norm PN-EN ISO 9001:2001 E-urząd - wizerunek organizacji w internecie
Szkolenie „Zarządzanie wiedzą w nowoczesnej organizacji” Szkolenie „Doskonalenie umiejętności audytorów wewnętrznych SZJ wg norm PN-EN ISO 9001:2001” Szkolenie „E-urząd - wizerunek organizacji w internecie”
Metody wyboru i oceny wewnętrznej inicjatyw projektowych jako mechanizm wspierania działalności strategicznej Urzędu Miasta Konferencja podsumowująca, 15 grudnia 2010 r.
Szkolenie „Metody wyboru i oceny wewnętrznej inicjatyw projektowych...” Konferencja podsumowująca,
15 grudnia 2010 r.